Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Olvasás / Reading" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Olvasás / Reading

 • (auto)bio graphy (ön)életrajz
 • a book about … egy könyv vmiről
 • a book on … egy könyv vmiről
 • adventure kaland(regény)
 • author szerző
 • bookmark könyvjelző
 • broadsheet minőségi, színvonalas újság
 • comedy komédia, vígjáték
 • comic vicclap
 • comic book képregény
 • cookbook szakácskönyv
 • crime story krimi
 • daily napilap
 • daily newspaper napilap
 • dictionary szótár
 • drama dráma
 • dramatist színműíró
 • editorial vezércikk
 • educational book nevelési célzatú, oktatási könyv
 • evening paper esti újság
 • fairy tale tündérmese
 • fiction szépirodalom
 • genre műfaj
 • guide(book) útikönyv, útikalauz
 • hero hős
 • heroine hősnő
 • historical novel történelmi regény
 • horror story rémtörténet
 • humorous reading tréfás, humoros olvasmány
 • journal folyóirat
 • journalist újságíró
 • leading article vezércikk
 • light reading könnyű olvasmány
 • local paper helyi újság
 • magazine magazin
 • main characters főszereplők
 • memoirs emlékirat
 • message of the story mondanivaló, üzenet
 • minor characters mellékszereplők
 • moral of the story mondanivaló, tanulság
 • name of a book egy könyv címe
 • national paper országos napilap
 • non-fiction tényirodalom (nem szépirodalom)
 • novel regény
 • novelist regényíró
 • page number oldalszám
 • paperback puhafedelű könyv
 • philosophy filozófia
 • play színdarab
 • playwright drámaíró
 • poem vers
 • poet költő
 • poetry költészet
 • popular paper pletykalap
 • press nyomda
 • printer nyomdász
 • printing-press nyomdagép
 • prose próza
 • publisher kiadó
 • publishing house kiadóvállalat
 • quality paper minőségi, színvonalas újság
 • radio and tv guide rádió- és tv-újság
 • radio and tv magazine rádió- és tv-magazin
 • reference book kézikönyv
 • romance romantikus történet, románc
 • sci-fi tudományosfantasztikus történet
 • sensational headlines feltűnést keltő főcím az újságban
 • short story novella
 • short story writer novellaíró
 • small ads apróhirdetés
 • sports page(s) sportoldal(ak)
 • story történet
 • technical literature műszaki irodalom
 • the action takes place in … a cselekmény történik valahol …
 • the plot is set in … a cselekmény kezdődik valahol …
 • the press sajtó
 • the story is set in … a cselekmény kezdődik valahol …
 • thriller detektívregény
 • title of a book egy könyv címe
 • to come out megjelenik
 • to cover foreign news / events külföldi hírekről, eseményekről tudósít
 • to cover home news / events hazai hírekről, eseményekről, tudósít
 • to publish publikál, kiad
 • tragedy tragédia
 • travel book útikönyv
 • volume kötet
 • war story háborús történet
 • weekly hetilap
 • whodunit detektívregény
 • women's magazine női magazin
 • writer író