Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Munka nélkül / Out of a job" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Munka nélkül / Out of a job

 • (old age) pensioner nyugdíjas
 • dole money munkanélküli-segély
 • inopportune alkalmatlan
 • job centre munkaközvetítő iroda
 • job seeker álláskereső
 • out of cash kifogyott a készpénzből
 • pension nyugdíj
 • redundancy létszámfölösleg, elbocsátás
 • retirement nyugdíjazás, nyugalomba vonulás
 • subsidy segélypénz
 • to be dismissed elbocsát
 • to be fired kirúg
 • to be given the sack kirúgják az állásából
 • to be laid off fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be made redundant fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be on the dole munkanélküli segélyen él
 • to be out of work munka nélkül van
 • to be sacked kirúgják az állásából
 • to be unemployed munkanélküli
 • to get the sack kirúgják az állásából
 • to retire nyugdíjba megy
 • unemployment munkanélküliség
 • unemployment benefit munkanélküli-segély