Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Közintézmények és okmányok / Public corporations and documents" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Közintézmények és okmányok / Public corporations and documents

 • address card lakcímkártya
 • birth certificate születési anyakönyvi kivonat
 • college főiskola
 • court bíróság
 • driving licence jogosítvány
 • elementary school általános iskola
 • fire department tűzoltóság
 • grammar school gimnázium
 • health records egészségügyi kiskönyv
 • hospital kórház
 • id card személyigazolvány
 • institue intézet
 • library könyvtár
 • local government önkormányzat
 • museum múzeum
 • nursery óvoda
 • office hivatal
 • orphanage árvaház
 • passport útlevél
 • police rendőrség
 • poorhouse szociális otthon
 • prison fegyház
 • railway station pályaudvar
 • social security card taj/tb kártya
 • student card diákigazolvány
 • tax card adókártya
 • think-tank kutatóközpont