Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Iskolai nyelvoktatás / School language teaching" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Iskolai nyelvoktatás / School language teaching

 • advice tanács
 • change változtatás
 • class tanóra
 • coaching korrepetálás
 • compulsory kötelező olvasmány
 • elective course fakultáció
 • enough elegendő
 • few hours kevés óraszám
 • foreign language idegen nyelv
 • it is necessary szükség van rá
 • lack of something hiány
 • language nyelv
 • language teacher nyelvtanár
 • learning tanulás
 • mark/grade osztályzat
 • necessary szükséges
 • private lesson különóra
 • satisfied elégedett
 • unnecessary szükségtelen