Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Háztartási szerek - háztartás" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Háztartási szerek - háztartás

 • battery elem
 • bin bag vagy bin liner szemetes zsák
 • bleach fehérítő / hipó
 • candle gyertya
 • child rearing gyereknevelés
 • cotton vatta
 • detergent tisztítószer
 • disinfectant fertőtlenítő
 • dustbin bag szemetes zsák
 • duster porrongy
 • envelopes borítékok
 • fabric softener öblítő
 • firelighters gyújtós
 • floorcloth felmosórongy
 • furniture polish bútorfényező
 • fuse biztosíték
 • glue ragasztó
 • hoover bag porszívózsák
 • light bulb villanykörte
 • lighter öngyújtó
 • matches gyufa
 • needle
 • pen toll
 • pencil ceruza
 • safety pin biztosítótű
 • scissors olló
 • sellotape cellux
 • shoe polish cipőkrém / cipőpaszta
 • soap szappan
 • stamps bélyeg
 • tissues papírzsebkenő
 • to air the room kiszellőzteti a szobát
 • to buy the daily groceries megveszi a napi élelmiszert
 • to clean the flat kitakarítja a lakást
 • to clean the windows megtisztítja az ablakokat
 • to do the cleaning kitakarít
 • to do the cooking főz
 • to do the daily chores elvégzi a napi teendőket
 • to do the dusting port töröl
 • to do the gardening kertészkedik
 • to do the hoovering to do the vacuuming
 • to do the housework elvégzi a házimunkát
 • to do the ironing vasal
 • to do the shopping bevásárol
 • to do the washing kimos
 • to do the washing-up elmosogat
 • to dry up the dishes eltörölgeti az edényeket
 • to dust the furniture leporolja a bútort
 • to empty the bin kiüriti a szemetest
 • to empty the rubbish kiüriti a szemetest
 • to fix things to clean the car
 • to hang out the washing kiteregeti a ruhákat
 • to hang the clothes out to dry kiteregeti a ruhákat
 • to iron the clothes kivasalja a ruhákat
 • to keep the house clean tisztán tartja a házat
 • to keep the house tidy rendben tartja a házat
 • to look after the kids gondoskodik a gyerekekről
 • to make the bed beveti az ágyat
 • to mend things megjavít dolgokat
 • to mow the lawn lenyírja a gyepet
 • to prepare a meal el(ő)készíti az ételt
 • to repair things megjavít dolgokat
 • to run the household háztartást vezet
 • to scrub the floor felmossa, felsúrolja a padlót
 • to sew varr
 • to share the (daily) chores megosztja a napi teendőket
 • to share the housework megosztja a házimunkát
 • to split the (daily) chores felosztja a napi teendőket
 • to split the housework felosztja a házimunkát
 • to sweep the floor felsöpri a padlót
 • to take the rubbish out kiviszi a szemetet
 • to tidy up rendet rak
 • to wash the clothes kimossa a ruhákat
 • to water the flowers / plants meglocsolja a virágokat
 • toilet paper vagy toilet roll wc papír
 • toothpaste fogkrém
 • tube of toothpaste fogkrémes tubus
 • washing powder mosópor
 • writing paper írólap