Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Bűnözés / Crime" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Bűnözés / Crime

 • (young / juvenile) offender (fiatalkorú) bűnöző
 • a traffic offence közlekedési vétség
 • armed robbery fegyveres rablás
 • arson gyújtogatás
 • arsonist gyújtogató
 • assassin gyilkos, merénylő
 • attacker támadó
 • break-in betörés
 • breaking the law törvénysértés
 • bribery (meg)vesztegetés
 • burglar betörő
 • burglary betörés
 • car theft autólopás
 • cheating csalás
 • con átverés
 • concision csonkítás
 • conman szélhámos
 • convict elítélt
 • counterfeit hamisítvány
 • criminal bűnöző
 • culprit vádlott, bűnös, tettes
 • deception becsapás
 • drug abuse kábítószerrel való visszaélés
 • drug dealer kábítószer-kereskedő
 • drug trafficking kábítószerrel való kereskedés
 • fake hamisítvány
 • forged hamisított
 • forgery hamisítás
 • fraud csalás
 • gangster gengszter
 • hijack eltérítés
 • hijacker géprabló, légi kalóz
 • hijacking eltérítés
 • hold-up fegyveres rablótámadás
 • hooligan huligán
 • housebreaker betörő
 • illegal illegális
 • judiciary bírósági eljárás
 • kidnap (ember)rablás
 • kidnapper (ember)rabló
 • kidnapping (ember)rablás
 • mafia maffia
 • mugger rabló, útonálló
 • mugging rablótámadás
 • murder gyilkosság
 • murderer gyilkos
 • murderess gyilkos nő
 • outlaw zsivány
 • outlawry jogfosztás
 • pickpocket zsebtolvaj
 • prostitution prostitúció
 • racketeering zsarolás
 • rape nemi erőszak
 • rapist nemi erőszakot elkövető
 • robber rabló
 • shoplifter bolti, áruházi tolvaj
 • shoplifting bolti lopás, tolvajlás
 • stick-up revolveres rablótámadás
 • swindle csalás
 • swindler szélhámos
 • tax evasion adócsalás
 • terrorist terrorista
 • theft and robbery lopás és rablás
 • thief tolvaj
 • thug bandita, orgyilkos
 • to assassinate orvul meggyilkol vkit, merényletet követ el
 • to assault bántalmaz
 • to attack (meg)támad
 • to be against the law törvényellenes
 • to be taken in becsap
 • to blackmail (meg)zsarol
 • to break in betör
 • to break the law megsérti a törvényt
 • to bribe sy megveszteget
 • to burgle betör
 • to cheat csal
 • to commit a crime bűntényt követ el
 • to commit an offence bűnt követ el
 • to con átver
 • to counterfeit (pénzt) hamisít
 • to deceive becsap
 • to do sy in megöl, kinyír vkit
 • to eliminate megsemmisít
 • to embezzle sikkaszt
 • to evade tax adót csal
 • to extort sg out of sy kizsarol vkitől vmit
 • to fake hamisít
 • to forge hamisít
 • to hang someone felkötni valakit
 • to hijack eltérít
 • to hold up megállít és kirabol
 • to kidnap (embert) rabol
 • to kill megöl
 • to libel rágalmaz
 • to lift elemel
 • to liquidate likvidál
 • to murder meggyilkol
 • to mutilate somebody megcsonkítani valakit
 • to nick elcsór
 • to pinch elcsen
 • to poison megmérgez
 • to rape megerőszakol
 • to rob rabol
 • to run over elgázol vkit
 • to shoot lő, tüzel
 • to slaughter lemészárol, tömegesen pusztít
 • to smuggle csempészik
 • to stab leszúr
 • to steal lop
 • to strangle megfojt vkit
 • to swindle sy out of sg átejt
 • to torture somebody megkínozni valakit
 • to trick sy rászed
 • torture kínzás
 • violence erőszak
 • violent crimes erőszakos bűntények