Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Általános állapot / General condition" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Általános állapot / General condition

 • (fighting) fit egészséges
 • a picture of health a megtestesült egészség
 • airsickness légibetegség
 • be crummy rosszul van
 • blind vak
 • bloodless vérszegény
 • deaf siket
 • dumb néma
 • feel well jól érzi magát
 • fine jól van, rendben van
 • fit as a fiddle makkegészséges
 • handicaps hátrányos helyzetűek, fogyatékosok
 • hard of hearing nagyothalló
 • healthy egészséges
 • ill beteg
 • in (great) shape (jó) formában
 • in a lifethreatening condition életveszélyben van
 • in a serious but stable condition súlyos, de stabil állapotban van
 • in good shape jó formában
 • in poor shape rossz állapotban
 • in terrible condition szörnyű állapotban van
 • in terrible shape szörnyű állapotban van
 • infected fertőzött
 • iron-deficient anaemia vashiányos vérszegénység
 • lame béna
 • mentally handicapped szellemileg fogyatékos
 • mentally ill mentálisan, szellemileg beteg
 • ok jól van, rendben van
 • out of shape rossz bőrben van, nincs formában
 • physically handicapped testileg fogyatékos
 • short-sighted rövidlátó
 • sleepy álmos
 • to stammer dadog
 • unfit egészségtelen
 • unhealthy egészségtelen
 • unwell nincs jól
 • viral vírusos
 • well jól van, rendben van