Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Alakzatok és matematikai kifejezések" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Alakzatok és matematikai kifejezések

 • addition plusz (meg)
 • algebra algebra
 • angle szög
 • area terület
 • arithmetic számtan
 • average átlag
 • axis tengely
 • calculus számítás
 • circle kör
 • circumference kerület
 • cone kúp
 • correlation korreláció
 • cube kocka
 • cubed köbön
 • curve görbe
 • cylinder henger
 • decimal tizedes
 • decimal point tizedes pont
 • definition definíció
 • diameter átmérő
 • dimensions méretek
 • divided by osztva
 • division osztás
 • equals egyenlő
 • equation egyenlet
 • even number páros szám
 • exponentiation hatványozás
 • formula képlet
 • fraction törtszám
 • geometry geometria
 • graph grafikon
 • height magasság
 • hexagon hatszög
 • integer egész szám
 • length hossz
 • line vonal
 • minus mínusz
 • multiplication szorzás
 • octagon nyolcszög
 • odd number páratlan szám
 • oval ovális
 • parallel párhuzamos
 • pentagon ötszög
 • percent százalék
 • percentage százaléka
 • perimeter kerület
 • plus plusz (meg)
 • polygon sokszög
 • prime number prímszám
 • probability valószínűség
 • problem feladat
 • proof bizonyítás
 • pyramid piramis
 • radius sugár
 • rectangle téglalap
 • right angle derékszög
 • solution megoldás
 • sphere gömb
 • square négyzet
 • square root gyök
 • squared négyzeten
 • star csillag
 • statistics statisztika
 • straight line egyenes vonal
 • subtraction kivonás
 • tangent érintő
 • theorem tétel
 • times vagy multiplied by szorozva
 • to add hozzáadni
 • to calculate számolni
 • to divide osztani
 • to multiply szorozni
 • to subtract vagy to take away kivonni
 • total végösszeg
 • triangle háromszög
 • volume térfogat
 • width szélesség