Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Iskolák / Schools" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Iskolák / Schools

 • art of school rajziskola
 • boarding school bentlakásos iskola
 • college főiskola
 • comprehensive school általános iskola
 • crèche bölcsőde
 • day-nursery bölcsőde
 • fee-paying school magániskola
 • free school szabad iskola
 • graduate diplomás
 • high school középiskola vagy gimnázium
 • kindergarten óvoda
 • language school nyelviskola
 • lower sixth forms brit iskolarendszerben alsó tagozat
 • medical school orvosi iskola
 • nursery school óvoda
 • one-to-one teaching egyénenkénti magánoktatás
 • primary school általános iskola
 • private school magániskola
 • secondary school középiskola
 • sixth form brit középiskola legfelső osztálya
 • sixth former legfelső osztályos, végzős (brit középiskolában)
 • sixth-form college brit hatosztályos középiskola
 • to attend a school iskolába jár
 • to be a first year student elsőéves hallgató
 • to be absent hiányzik
 • to be in one's first year elsőéves hallgató
 • to do a course tanfolyamot végez
 • to enrol in a course be iratkozik egy tanfolyamra
 • to go to evening classes esti tagozatra jár
 • to go to private lessons magánórákra jár
 • to go to school iskolába jár
 • to leave school befejezi az iskolát
 • to play truant iskolát kerül
 • to skip a lesson lóg az óráról
 • to start school elkezdi az iskolát
 • to take a course tanfolyamot végez
 • trade school szakiskola, technikum
 • tuition (fee) tandíj
 • university egyetem
 • upper sixth forms brit iskolarendszerben felső tagozat
 • vocational school szakiskola