víztorony szinonimái

főnév
 • víztároló, hidroglóbusz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

desztillál

ige
 • lepárol, tisztít, finomít, disztillál (tájnyelvi)

tehetségtelen

melléknév
 • nehézfejű, tompa agyú, antitalentum (idegen), lassú észjárású, értetlen, korlátolt, buta, hülye
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a víztorony szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

világlátott

melléknév
 • tapasztalt, verzátus (régies), jártas-keltes (tájnyelvi)

úttörő II.

főnév
 • előfutár, előharcos, pionír (idegen)

újító

főnév
 • innovátor (idegen), modernizátor
 • ésszerűsítő, tökéletesítő
 • reformer, megreformáló, reformátor

tét

főnév
 • kockázat, rizikó, veszély, reszkír (szleng)
 • tétel, tétemény (régies)

visszaszerez

ige
 • visszaperel
 • visszakaparint, visszafoglal
 • visszavásárol
 • visszalop
 • visszanyer
 • (állapotot, helyzetet): visszaállít

szurdok

főnév
 • szurdék, völgy, mélyedés, kanyon, mélyút, völgyszoros, hasadék

szomorú

melléknév
 • bánatos, búbánatos, szomorodott, bús (választékos), szomorkás, levert, letört, lehangolt, csüggedt, lógó orrú, fancsali, savanyú, mélabús, melankolikus, mísz (bizalmas), búskomor, komor, nyomott, rosszkedvű, kedvetlen, kedveszegett, deprimált, depressziós, elkámpicsorodott (szleng), elkenődött (szleng), lelombozódott (szleng) Sz: a földet szántja az orra; bal lábbal kelt fel; bús, mint ki hat ökrét vesztette; bús, mint a kotló tyúk; búslakodik, mint a kereketörött paraszt; búsul, mint a föltekert ménló; búsul, mint a cigány Szent Mihály napján; búsul, mint kinek hat ökrét szekeréből ellopták; búsul, mint az elrugdosott ménló; el van keseredve, mint a liptai túró; leszegett a nyaka; meghasad a szíve; nem tud hová lenni bújában; olyan jó kedve van, mint a szegbe akasztott nyúlnak; olyan, mint a szárnyaszegett lúd; olyan, mint a pénteki menyasszony; olyan, mint akinek az orra vére folyik; olyan, mint akinek apját, anyját megölték; savanyú pofát vág; sír benne a lélek; sír előtte minden; száraz ágon ül; úgy áll a szája, mint a tót kalendárium; úgy áll a szája, mint szüret után a kunyhó; úgy áll a szája, mint akinek kenderföld nem jutott
 • borult, borús, borongós
 • elszomorító, lehangoló, lesújtó, leverő, fájó, fájdalmas, szívet tépő, szívbe markoló, reménytelen, sivár, gyászos, zord
 • keserves

piti

melléknév
 • (szleng): kisszerű, csekély, kicsi, jelentéktelen, lényegtelen, nevetséges, piszlicsáré (bizalmas), apró-cseprő, csip-csup, dibdáb, bagatell, snassz (bizalmas)

támla

főnév
 • hát, háttámasz, támaszték
 • karfa, könyöklő
 • korlát
 • állvány

kölcsönad

ige
 • kölcsönbe ad, kölcsönt ad, kölcsönöz, hitelez, hitelbe ad, hitelt ad, hitelt nyújt, kihelyez, előlegez, hozomra ad (régies), potomra ad (régies)
 • uzsoráskodik

vizsgázik

ige
 • felel, vizsgát tesz, kollokvál, szigorlatozik, szigorol

vigyázat

főnév
 • ügyelet, felügyelet, gondosság, figyelem, éberség, óvatosság
 • ellenőrzés

zsinór

főnév
 • zsineg, madzag, spárga, szalag, pertli
 • cipőfűző, fűző
 • paszomány, szegély, sujtás

záradék

főnév
 • kiegészítés, fenntartás, megszorítás, kikötés, függelék, melléklet, kolofon (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi), coda (szaknyelvi), peroració (szaknyelvi)

ültet

ige
 • hellyel kínál, leültet
 • (hivatalba): iktat, beiktat, helyez
 • keltet, kotoltat, fészekre ültet
 • palántáz, palántál, plántál (régies), tűzdel, pikíroz (szaknyelvi), veteményez, vet, telepít, dugványoz
 • olt, elhint
 • (járműre): helyez, tesz, feltesz, felrak