alattomos szinonimái

melléknév
 • sunyi, rosszindulatú, rókalelkű (választékos), fondorlatos, fondorkodó, jellemtelen, álnok, ármányos, ármánykodó, csalárd, kétszínű, körmönfont, rosszban sántikáló, sanda, alamuszi, sumák (szleng), faramuci (bizalmas), orv (régies), sötétbehegedülő (tájnyelvi), bogoshuska (tájnyelvi) Sz: a szeme sem áll jól; hátulról mellbe szúr; olyan, mint a sanda mészáros

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

utóirat

főnév
 • u. i., postscriptum (idegen), p. s., záradék

odavet

ige
 • odadob, odahajít, odavág, odacsap
 • (hátat) nekitámaszt, odatámaszt, nekitámaszkodik, nekivet
 • kockáztat, feláldoz, lemond (valamiről)
 • odaír, papírra vet, odabiggyeszt
 • vázol, felvázol
 • hozzátold, hozzátesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alattomos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

agg II.

főnév
 • aggastyán, öregember, vénember, vénség, apó, apóka, öreg csont, vén csont

aközben

határozószó
 • azalatt, addig, azonközben (régies), időközben, ugyanakkor
 • eközben, ezalatt

arrafelé

határozószó
 • affelé, arrának (tájnyelvi)
 • ott, azon a tájon

igazolvány

főnév
 • irat, tanúsítvány, bizonyítvány, bizonylat, certifikátum (idegen), okmány, dokumentum, tagkönyv, flepni (szleng), vás (szleng), bumáska (szleng)
 • személyi igazolvány, személyi (bizalmas)

átalány

főnév
 • pausálé (idegen)

beázik

ige
 • átázik, átnedvesedik, vizesedik, nyirkosodik

dedikáció

főnév
 • ajánlás

bölcs I.

melléknév
 • okos, tanult, tudós, művelt, képzett, intelligens, megfontolt, higgadt, meggondolt, józan
 • mély értelmű, átgondolt, lényeglátó, salamoni

album

főnév
 • képeskönyv, ábrakötet (régies), gyűjtemény, fényképalbum, fényképkönyv (régies)
 • emlékkönyv
 • nagylemez, lemez

adócső

főnév
 • adólámpa, elektroncső

anyagtalan

melléknév
 • testetlen, éteri, szellemi

borogatás

főnév
 • priznic (idegen), pakolás, kataplazma (idegen), umslág (régies)
 • felborítás, feldöntés

államosítás

főnév
 • állami tulajdonba vétel, kisajátítás, nacionalizálás (régies), társadalmasítás

arányos

melléknév
 • részarányos, aránylagos (tájnyelvi), aránylott (tájnyelvi), szabályos, kiegyensúlyozott, kiegyenlített, harmonikus, egybevágó, proporcionált
 • szemrevaló, jó alakú, deli, csinos, bájos, formás, helyes
 • harmonikus

bödön

főnév
 • tartály, kanna, puttony, veder, bodonka (tájnyelvi)