alapkő szinonimái

főnév
 • talpkő, fenékkő (régies), fundamentum (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alkotórész

főnév
 • alkotóelem, alkatrész, elem, elementum (régies), összetevő, komponens (szaknyelvi), hozzávaló, kellék
 • tényező

nagybőgős

főnév
 • bőgős, brúgós (tájnyelvi), búrogós (tájnyelvi), búgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alapkő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

adományoz

ige
 • ad, ajándékoz, juttat, adakozik, spendíroz (bizalmas), donációzik (régies), kiutal
 • ráruház, átruház

akaszt

ige
 • függeszt, lógat, biggyeszt, aggat, csemmeszt (tájnyelvi)
 • kapcsol, hozzákapcsol, hozzáerősít, csatol
 • felköt, felhúz, fellógat

arisztokrata II.

melléknév
 • főnemesi, főrendi, főúri, kékvérű (bizalmas)
 • arisztokratikus, úri (pejoratív), előkelő, exkluzív, disztingvált, válogatott

időveszteség

főnév
 • késedelem, időhátrány, halogatás, haladék, időhiány

asszó

főnév
 • csörte, összecsapás
 • mérkőzés

batár

főnév
 • hintó, kocsi
 • (bizalmas): bárka

dallamos

melléknév
 • fülbemászó, melodikus, harmonikus, harmóniás (régies)
 • zengő, zengzetes, kellemes (hang)

botlik, botol

ige
 • csetlik-botlik, botladozik, döccen, gyarlik (tájnyelvi), bakik (tájnyelvi)
 • félrelép, téved, melléfog, hibázik, vétkezik
 • (ritmus): döccen, sántít
 • (valakibe): belebotlik, rábukkan, ráakad, rálel, rátalál, összefut (valakivel)

alaptalan

melléknév
 • megalapozatlan, indokolatlan, megokolatlan, légből kapott, motiválatlan, valótlan, képzelt, kitalált, kiagyalt, költött, koholt, fiktív, hamis, illuzórikus, irreális, szófia (régies)
 • jogtalan, jogosulatlan, törvénytelen, igazságtalan

abszurd

melléknév
 • képtelen, lehetetlen, elképesztő, bizarr, groteszk, fantasztikus, esztelen, értelmetlen

andalog

ige
 • sétál, sétálgat, ballag, mendegél, labodázik (tájnyelvi), kószál, ődöng, lődörög, ténfereg
 • (régies): mélázik, mereng, álmodozik, ábrándozik, révedez (régies)

bonctan

főnév
 • anatómia

alkotó I.

melléknév
 • teremtő, létrehozó, kreatív
 • cselekvő, ható, termelő, produktív
 • alapító, létesítő, építő, aktív

áramfejlesztő

főnév
 • generátor, dinamó, aggregátor

borzol

ige
 • összeborzol, felborzol, kócol, összekócol, kuszál, berzel (tájnyelvi), bodraz (tájnyelvi)
 • felborzaszt