die Schuld jelentése magyarul

Összesen 47 jelentés felelt meg a keresésnek. Schuld magyarul

schuld jelentése magyarul

Összesen 47 jelentés felelt meg a keresésnek. schuld magyarul
Melléknév
bűnös

schuld jelentése kifejezésekben

jn. Schuld geben

okol valakit

schuld sein an etw

ő az oka valaminek
hibás valamiért

an etw. schuld sein

valaminek az oka

schuld sein an etw.

ő az oka valaminek

an etw. schuld haben

valaminek az oka

die Schuld beitreiben

behajtja a követelést

seine Schuld abdienen

tartozását munkával lerója, ledolgozza

schulde

tartozik

schulden

tartozik
adós
adósság
tartozás
hátralék

Schuldbuch

adósságkönyv

schuldende

fizetendő

Schuldbeweis

bűnösség bizonyítéka

Schuldenberg

adóssághegy

schuldbewußt

bűntudatos

Schuldenerlaß

adósságtól felmentés
tartozástól felmentés

schuldbeladen

vétkes

schuldbewusst

bűntudatos

Schuldaufnahme

kölcsönzés

Schuldendienst

kölcsönzési szolgálat

Schuldenerlass

adósságelengedés

Schuldbekenntnis

bűnösség beismeráése
tartozáselismerés
vétkesség beismerése
hiba beismerése

Schuldenaufnahme

kölcsönzés

Schuldbewusstsein

bűntudat

Schuldanerkenntnis

adósság elismerése

Schuldeneintreiber

behajtó

Schuldenannullierung

adósságok eltörlése

Schuldbuchforderungen

adósságkönyvi követelések