volt angolul a szótárban

Összesen 65 jelentés felelt meg a keresésnek. volt angolul
Ige
was, volt, late, ex
Melléknév
Főnév
volt

volt jelentése kifejezésekben

volt mersze nekem azt mondani

he had the face to tell me so

volt pofája nekem azt mondani

he had the face to tell me so

zavarban volt

he was completely floored

fekete volt a keze

his hands were black

nagy felhajtás volt

there was quite a good turnout

már volt dolgom vele

I have been there before

nagyszerű vétel volt

it was a gift

válasza lesújtó volt

his answer was a crusher

egy lélek sem volt ott

not a living soul was there
there was nobody about

nagy volt az érdeklődés

there was quite a good turnout

az volt az érzésem, hogy

I had a feeling that

a fiúcska csak ekkora volt

the little chap was only so high

egyszer volt, hol nem volt

once upon a time

érzi hogy nem volt korrekt

to feel cheap

világéletében gazember volt

he has been on the cross all his life

árbocok erdeje volt a kikötő

the harbour bristled with masts

rossz átkelésünk volt a csatornán

we got a tossing in the channel

rettenetesen meleg volt a szobában

it has been awfully hot in the room

viharos átkelésünk volt a csatornán

we got a tossing in the channel

scott felülmúlhatatlanul nagy író volt

Scott was something like an author

a pénz pénztárca nélkül volt a zsebében

the money was loose in his pocket

voltak

they had been
they were
wast
were

hogy volt!

encore!

magas volta vminek

loftiness

szent volta vminek

sainted

rendes volta vminek

neatness

hiányos volta vminek

incompleteness
incompletion

oktalan volta vminek

imbecility

roppant volta vminek

hugeness

szörnyen dühös volt!

he wasn't half ratty!

undorító volta vminek

queasiness

vérengző volta vkinek

murderousness

botrányos volta vminek

flagrancy

fiatalabb volta vkinek

juniority

hiábavaló volta vminek

impertinence

megfelelő volta vminek

adequacy

a halál torkában voltam

I was very near dead

csodálatos volta vminek

miraculousness

eszemben sem volt, hogy

it never entered my head that

kétértelmű volta vminek

equivocality