vkit felment vmi alól angolul a szótárban

Összesen 15 jelentés felelt meg a keresésnek. vkit felment vmi alól angolul

vkit a kifejezésszótárban

vkit vmire képesít

to qualify sy for sg

töm vkit

to stuff sy

díjaz vkit

to fee

ledöf vkit

to get one's knife into sy

bemárt vkit

to dump all over sy
to dump on sy

beárul vkit

to sneak on sy
to snitch on sy

megken vkit

to grease sy's palm
to oil sy's palm

játszat vkit

to play sy

áthívat vkit

to ask sy over

ünnepel vkit

to lionize
to make a lion of sy