vitat angolul a szótárban

Összesen 74 jelentés felelt meg a keresésnek. vitat angolul
Ige

vitat képe

vitat angolul
Példamondatok
I strongly challenge this. = Ezt én erősen vitatom.

vitat jelentése kifejezésekben

vitató

con

vitatás

impugnment

vitatott

contentious
controversial
disputed
vexed

vitatható

arguable
debatable
disputable
impugnable

vitatkozó

argumentative

vitatkozik

to argue
to contend
to contest
to debate
to dispute

vitatkozás

dispute

vitathatóan

arguably

vitatottság

contentiousness

vitathatatlan

beyond dispute
incontestable
incontrovertible
unarguable
uncontroversial
uncontrovertible
undisputed
undoubted

vitatkozó kedv

argumentativeness

vitathatatlanul

beyond doubt
beyond question
indisputably

vitathatatlanság

indisputability

vitatkozó hajlam

argumentativeness

vitatja egy tanú szavahihetőségét

to impugn the character of a witness

elvitat

to contest

megvitat

to argue
to canvass
to debate
to discuss
to dispute
to moot
to talk over

megvitatás

disputation

megvitatlan

uncanvassed

megvitatott

discussed

nem vitatja

to let go unchallenged
to let pass unchallenged

nem vitatott

unchallenged
uncontroverted
undisputed
unquestioned

nem vitatható

indisputable

elvitathatatlan

incontestable
incontrovertible
indisputable
indubitable
there is no getting around it
undisputed

alaposan megvitat

to thrash out
to thresh out

elvitathatatlanul

cogently

elvitathatatlanság

indisputability

megvitatásra kerül

to come up for discussion

kár vitatkozni vele

it's no good wasting words on him

tiltakozva vitatkozik

to expostulate

helytelenítően vitatkozik

to expostulate

nem érdemes vitatkozni vele

it's no good wasting words on him