vigyáz angolul a szótárban

Összesen 79 jelentés felelt meg a keresésnek. vigyáz angolul
Ige

Vigyázz magadra!

Take care!, Be careful!

vigyázz mit csinálsz!

watch what you are doing!

vigyázz!

watch out!, look out!, be careful!
Példamondatok
Why don't you watch? = Miért nem vigyázol?

vigyáz jelentése kifejezésekben

vigyáz vkire

to attend to sy
to take care of sy

vigyáz vmire

to attend to sg
to heed
to look to
to mind
to take heed of sg

vigyáz magára

to be on the watch

vigyáz a tűzre

to tend the fire

jól vigyáz

to keep a good look out

nem vigyáz

to be off one's guard

vigyázó

vigilant

vigyázat

attention
guard
vigilance
watch

vigyázz!

be careful!
have a care!
look out!
shun!
take care!
tenshun!
ware!

vigyázat!

danger!
pay attention!
ware!

vigyázatlan

improvident
incautious
unguarded
unwary

vigyázatlanul

improvidently

vigyázatlanság

improvidence
recklessness

vigyázzban áll

to stand at attention

vigyázzon arra!

mind you!

vigyázat odalent!

below there!

vigyázat, lépcső!

mind the step!

vigyázat, útépítés

road up

vigyázza minden lépését

to shadow

vigyázatlan kocsivezetés

reckless driving

vigyázatlanul fog kényes ügy elintézéséb

to rush in where angels fear to tread

felvigyázó

boss

elővigyázat

guard
precaution

elővigyázatos

aware
to be on one's guard
to stand on one's guard

elővigyázatlan

heedless
incautious
to be off one's guard
unwary

elővigyázatlanul

heedlessly
incautiously

elővigyázatosság

guard

elővigyázatból tett

precautionary

elővigyázatra int vkit

to put sy on guard
to put sy on sy's guard

vasúti pályafelvigyázó

trackman

elővigyázatlanná tesz vkit

to put sy off sy's guard
to throw sy off sy's guard

elővigyázatra késztet vkit

to put sy on guard
to put sy on sy's guard

elkészülni, vigyázz, rajt!

on your marks, get set, go!
ready, steady, go!