városi főjegyző angolul a szótárban

Összesen 13 jelentés felelt meg a keresésnek. városi főjegyző angolul

városi a kifejezésszótárban

városi út

road

városi ember

cockney

városi lakos

residenter

városi polgár

citizen

városi tanács

common council
corporation
town council

városi kerület

aldermanry

városi lakóház

town house

városi lakosság

townspeople

városi tanácstag

town councillor

városi folyampart

waterfront