városi út angolul a szótárban

Összesen 13 jelentés felelt meg a keresésnek. városi út angolul
road

városi a kifejezésszótárban

városi ember

cockney

városi lakos

residenter

városi polgár

citizen

városi tanács

common council
corporation
town council

városi kerület

aldermanry

városi lakóház

town house

városi főjegyző

town clerk

városi lakosság

townspeople

városi tanácstag

town councillor

városi folyampart

waterfront