tartozik a kifejezésszótárban

tartozik vhova

to pertain

tartozik vmihez

to belong to sg

tartozik és követel

debit and credit

tartozik vmilyen csoportba

to fall under

tartozik vmilyen osztályba

to rate

rá tartozik

to behoove
to behove

együvé tartozik

to belong together
to go together

ez rád tartozik

that's your pigeon

ez rám tartozik

that's my pidgin
this is my department

őrá tartozik hogy

it behoves him to