táplál angolul a szótárban

Összesen 83 jelentés felelt meg a keresésnek. táplál angolul
Ige
Példamondatok
They're feeding her intravenously. = Intravénásan táplálják.

táplál jelentése kifejezésekben

táplál (érzelmeket)

to entertain

hiányosan táplál

to underfeed, underfed

mesterségesen táplál

to bring up by hand

gyengéd érzelmeket táplál

have an affection for sy

haragot táplál vkivel szemben

to bear sy a grudge
to owe sy a grudge

gyermeket mesterségesen táplál

to bring up a child by hand
to feed a child by hand

tápláló

feeder
hearty
nurturer
nutrient
nutritious
rich
substantial
succulent
sustaining

táplálás

feed
feeding
keeping
nourishment
nutrition

táplálék

feed
food
jock
nourishment
nutriment
nutrition

táplálatlan

unfed

táplálkozik

to feed, fed
to victual

táplálkozás

feed
feeding
nourishment
nurture
nutrition

táplálkozási

dietetic
nutritional

táplálja a tüzet

to tend the fire

táplálkozástudós

nutritionist

táplálkozástudomány

dietetics

túltáplál

to coddle
to overfeed, overfed

alultáplál

to underfeed, underfed

betáplálás

intake

túltáplált

overfed

alultáplált

underfed
undernourished

jól táplált

to be full of beans
well-fed

betáplált adat

input

dús táplálkozás

high diet
high feeding

rosszul táplált

undernourished

üvegből táplált

bottle-fed

bőséges táplálék

rich food

erős táplálkozás

high diet
high feeding

férgek tápláléka

food for worms

hiányosan táplált

underfed
undernourished

rossz táplálkozás

malnutrition

szellemi táplálék

nutriment

hallal táplálkozók

ichthyophagi

rosszul tápláltság

malnutrition

betáplált alapanyag

feedstock

hiányos táplálkozás

malnutrition

betáplált információ

input

betáplált nyersanyag

feedstock

felkérődzött táplálék

cud

mesterségesen táplált

bottle-fed