szerződés angolul a szótárban

Összesen 55 jelentés felelt meg a keresésnek. szerződés angolul
Főnév

szerződés képe

szerződés angolul
contract

politikai, diplomáciai

treaty, compact, convention, agreement, pact, engagement
Példamondatok
Sign the contract here. = Itt írja alá a szerződést.
The Paris treaty had many implications. = A párizsi szerződésnek sok következménye volt.

szerződés jelentése kifejezésekben

bérleti szerződés

lease

színházi szerződés

shop

írásbeli szerződés

specialty

egyoldalú szerződés

deed-poll

kollektív szerződés

collateral agreement
collective agreement

kétoldali szerződés

indenture

színleges szerződés

simulated contract

társasági szerződés

deed of association

alvállalati szerződés

sub-contract

hajóbérleti szerződés

affreightment

visszterhes szerződés

onerous contract

haszonbérleti szerződés

contract of lease
lease

visszteher nélküli szerződés

nude contract

hosszú lejáratú bérleti szerződés

long lease

közjegyző előtt létrejött szerződés

deed

barátsági és együttműködési szerződés

treaty of friendship and mutual assistance

életfogytiglan tartó bérleti szerződés

lease of life

kollektív szerződés megkötésére irányuló

collateral bargaining

szerződési

contractual

szerződéses

contractual

szerződéskötés

signing a contract

szerződésszerű

conventional

szerződést köt

to contract
to enter into a contract

szerződésszegés

breach of contract

szerződéstervezet

draft agreement

szerződéses tarifa

conventional tariff

szerződésszegő fél

defaulting party

szerződést felbont

to terminate a contract

szerződéses munkások

indentured labour

szerződéses vámtétel

conventional rate

szerződéssel kötelez

to indenture

szerződéses vámtarifa

conventional tariff

szerződést aláíró felek

signatories to a treaty

szerződésben nem kikötött

uncovenanted

szerződésben nem rögzített

uncovenanted

szerződésileg nem kikötött

uncovenanted

szerződésileg nem rögzített

uncovenanted

vámszerződés

customs treaty

mellékszerződés

sub-contract

tanoncszerződés

indentures