szakadatlanul ��ld��zi az ellens��get jelentése kifejezésekben

szakadatlanul

ceaselessly
incessantly
on end
together
uncessantly