magyar angolul a szótárban

Összesen 71 jelentés felelt meg a keresésnek. magyar angolul
Főnév
Hungarian
Melléknév
Hungarian
Példamondatok
It is difficult to find Hungarian course books. = Nehéz magyar nyelvkönyveket találni.

magyar jelentése kifejezésekben

magyar kártya színei

German suits

magyar szappangyökér

white soaproot

magyar történelem dicsőséges lapja

glorious page in Hungarian history

a magyar bokszolók jól szerepeltek

the Hungarian boxers did well

dicső fejezet a magyar történelemben

glorious page in Hungarian history

magyarán

bluntly
without equivocal phrases

magyaráz

to comment on
to construe
to explain
to expound
to gloss
to interpret
to read, read

magyarázható

explicable
to construe

magyaráz vmit

to account for sg

magyarán mondva

not to put too fine a point on it

magyaráz vhogyan

to make of

magyarázó mondat

circumstantial clause

magyarázó felirat

legend

magyarán megmondva

not to put too fine an edge upon it

magyarázó körülírás

paraphrase

magyarázó jogszabály

declaratory statute

magyarázza vki viselkedését

to extenuate sy's conduct

magyarország rövid története

short history of Hungary

magyarázó jegyzetekkel ellát

to gloss

megmagyaráz

to elucidate
to explain
to explicate
to expound
to illuminate
to illumine
to read, read
to unfold

hírmagyarázó

commentator

megmagyarázó

explanatory

jelmagyarázat

key
legend
notation

megmagyarázás

exposition

osztrák-magyar

Austro-Hungarian

kimagyaráz vmit

to explain away

megmagyarázható

explainable
explicable

megmagyarázatlan

unaccounted
unexplained

rosszul magyaráz

to misread, misread

szövegmagyarázat

exposition

vhogyan magyaráz

to make of

álmot megmagyaráz

to riddle a dream
to riddle out a dream

önmagát magyarázó

self-explanatory

félremagyaráz vmit

to take sg amiss

meg nem magyarázott

unaccounted

erkölcsileg magyaráz

to moralize

hihetetlen magyarázat

cock and bull story

Plátó tanaival magyaráz

to platonize

Platón tanaival magyaráz

to platonize

Plátó eszméivel magyaráz

to platonize