látogat angolul a szótárban

Összesen 69 jelentés felelt meg a keresésnek. látogat angolul
Ige

látogat képe

látogat angolul
Példamondatok
I visited my grandmother last week. = Múlt héten meglátogattam nagyanyámat.

látogat jelentése kifejezésekben

gyakran látogat

to haunt
to resort to

előadásokat látogat

to attend the classes
to attend the lectures

bordélyházakat látogat

to womanize

nyomornegyedeket látogat

to slum

egyetemi előadásokat látogat

to audit

látogató

attendant
attendee
caller
visitor

látogatás

attendance
call
calling
visitation

látogatott

well attended

látogatottság

attendance

látogatást tesz

to call

látogatóba benéz

to blow in

látogatóban benéz vhova

to drop around

ellátogat

to resort
to resort to

meglátogat

to call
to call at
to call on
to look up
to see, saw, seen
to visit

sűrű látogató

regular visitor

gyors látogatás

flying visit

iskolalátogatás

school attendance

meglátogat vkit

to drop by
to make a call on sy
to pay a call on sy

nem látogatható

off-limits

röpke látogatás

flying visit

színházlátogató

playgoer
theater-goer
theatergoer
theatre-goer
theatregoer

újra meglátogat

to revisit

gyakori látogató

frequenter

ritka látogatások

angel's visit

váratlan látogató

chance visitor

útközben belátogat

to come by

bennfentes látogató

habitué

rendszeres látogató

regular
regular visitor

sűrűn látogatott hely

resort

szórványos látogatások

angel's visit

udvariassági látogatás

duty call
state call

átnéz vhova látogatóba

to step over

eljön meglátogatni vkit

to call to see sy

gyakran ellátogat vhova

to frequent

részvétlátogatásra megy

to call to sympathize

elmegy meglátogatni vkit

to call to see sy

meglepetésszerű látogatás

surprise visit

átautózik vkihez látogatóba

to motor over to see sy

mi volt látogatásának célja?

what was the purport of his visit?

ez az előadás igen látogatott

the attendance at this lecture is very large