határozott angolul a szótárban

Összesen 90 jelentés felelt meg a keresésnek. határozott angolul
Melléknév

határozott képe

határozott angolul

személyiségjegy

determined, resolute, decided, self-confident

határozott modor

determined, crisp

meghatározott, specifikus

definite, specific, categorical, clear-cut
Példamondatok
Jack is an extremely determined person. = Jack egy rendkívül határozott személyiség.

határozott jelentése kifejezésekben

határozott hang

unfaltering voice

határozott modor

decided manner

határozott névelő

definite article

határozott stílus

robustious style

határozott válasz

definite answer

határozott javulás

decided alteration for the better
distinct improvement

határozott fellépés

decided manner

határozott integrál

definite integral

határozott vélemény

decided opinion

határozott tollvonás

flourish

határozott szellemű ember

esprit-fort

határozott visszautasítás

decided refusal

el nem határozott

uncommitted

nagyon határozott

authoritative

meg nem határozott

undetermined

közelebbről meg nem határozott

unspecified

pontosabban meg nem határozott

unspecified

határozottan

authoritatively
crisply
decidedly
deliberately
distinctly
downright
emphatically
explicitly
expressly
firm
firmly
flat
flatly
in set terms
markedly
positively
resolutely
starkly
stoutly
strenuously
sturdily

határozottság

definiteness
firmness
grit
positiveness
robustness
spiritedness
steadiness
stoutness
sturdiness

határozottan ezért

for this express purpose

határozottságot mutat

to put on a bold front
to take a strong line

határozottan ugyanezért

for this express purpose

határozottan állít vmit

to assert sg boldly

határozottan ő a legjobb

he is decidedly the best

határozottan ellenez vmit

to sit down hard on sg

határozottan visszautasít egy gyanúsítás

to rebut an insinuation

elhatározott

determined

meghatározott

allotted
determinate
limited
stipulated

elhatározottság

setness of purpose

leghatározottabb

out and out
out-and-out

meghatározottság

definiteness

nem meghatározott

undefined

leghatározottabban

first last and all the time
out and out

előre meghatározott

predetermined

meghatározott rendben

in a fixed order

nem meghatározott számú

uncounted

meghatározott időpontban

at a definite hour

közelebbről meghatározott

specific

igen határozottan akar vmit

to set one's mind on sg

biztosítás meghatározott útra

insurance home
insurance out