házasság angolul a szótárban

Összesen 64 jelentés felelt meg a keresésnek. házasság angolul
Főnév

házasság képe

házasság angolul
Példamondatok
Their marriage lasted for 20 years. = 20 évig tartott a házasságuk.

házasság jelentése kifejezésekben

házasság igája

matrimonial tether

házasság előtti

premarital
prenuptial

házasság szentségében egyesítve

joined in holy matrimony

meddő házasság

childless marriage

szerelmi házasság

love in a cottage
love-match

gyermektelen házasság

union of barren issue

rangon aluli házasság

disparagement

gyorsan megkötött házasság

speedily concluded marriage

hirtelen megkötött házasság

speedily concluded marriage

sebtében megkötött házasság

speedily concluded marriage

a jó házasság szerencse dolga

marriage is a lottery

bírói ítélettel felbontott házasság

legal separation

házassági

conjugal
marital
matrimonial

házasságtörő

adulterous

házasságképes

nubile

házasságkötés

marriage

házasságot köt

to make a match

házasságra lép

to nuptialize
to wed

házassági perek

matrimonial causes

házasságtörő nő

adulteress

házasságra érett

nubile

házasságtörő férfi

adulterer

házassági kötöttség

matrimonial tether

házassági tanácsadó

marriage guidance counsellor

házassági bontóítélet

divorce

házasságban egyesülnek

to be made one flesh
to become one flesh

házasságközvetítő iroda

matrimonial agency
matrimonial bureau

házassági ajánlatot tesz

to offer one's hand

házasságon kívüli gyerek

natural child

házasságkötési szertartás

nuptial ceremony

házasságon kívül születik

to be born on the wrong side of the blanket

házassági anyakönyvvezetés

registration of marriage

házasságon kívül született

bastard
born out of wedlock
illegitimate
misbegotten

házassági ígéret megszegése

breach of promise

házasságból született gyermek

born in wedlock
legitimate

házassági ígéret meg nem tartása

breach of promise

házassági ígéret megszegése miatt indíto

action for breach

távházasság

marriage by proxy

próbaházasság

trial marriage

érdekházasság

marriage of convenience