diadalmaskodik valakivel szemben jelentése kifejezésekben

diadalmaskodik

to take scalps
to win through
to worst