annak angolul a szótárban

Összesen 59 jelentés felelt meg a keresésnek. annak angolul
Névmás

annak jelentése kifejezésekben

annak ellenére

all the same
any the less
nevertheless
none the less
nonetheless

annak ellenére sem

any the less

annak következtében

thereupon

annak ellenére, hogy

none the less

annak a reményében hogy

in the hope that

annak a reményében, hogy

in the hope that

annak a háznak története van

there is a story connected with that house

hosszú sora van annak

it's a long story

mi köze van annak ehhez?

what's that got to do with it?

és annak minden folyománya

and all that

a világ és annak kísértései

the world the flesh and the devil

most van itt az ideje annak

now is the time to

és annak minden következménye

and all that

felötlött bennem annak a gondolata, hogy

the thought came into my head that

vannak

there are

ők vannak

they are

önök vannak

you are

vígan vannak

to be in high jinks

aggályai vannak

to scruple

jó lábai vannak

have a good pair of legs
have good legs
have good walking legs

kétségei vannak

to entertain doubts

vendégei vannak

have company

fájdalmai vannak

to be in pain

jó vonásai vannak

he has good lines in his face

nehézségei vannak

to get knocked

szép fogai vannak

have a fine set of teeth

vannak gyermekei?

are you a parent?

őrült ötletei vannak

have a screw loose

jó arcvonásai vannak

he has good lines in his face

anyagi gondjai vannak

to be pushed for money

nagy fájdalmai vannak

to be in great pain

vasból vannak az idegei

he has thews of steel

közeli rokonságban vannak

to be nearly related

szabálytalannak nyilvánít

to rule sg out of order

megélhetési gondjai vannak

he doesn't know how to keep body and soul together

meg vannak számlálva napjai

his days are numbered

napjai meg vannak számlálva

his number is up
to be breaking up

téves nézetei vannak vmiről

have a misconceived idea of sg

terhelő adatai vannak vkiről

have the goods on sy

vannak némi ismeretei vmiről

have some idea of sg