ürügy angolul a szótárban

Összesen 21 jelentés felelt meg a keresésnek. ürügy angolul
Főnév

hamis ürügyek

bogus excuses

valami ürüggyel

on some pretext

ürügyül használ valamit

make something a pretext for doing something
Példamondatok
Excuse for extraordinary behavior. = Ürügy a rendhagyó viselkedésre.

ürügy jelentése kifejezésekben

ürügy vmire

a peg to hang on
peg to hang on

első kínálkozó ürügy

first excuse to hand

ürügyet kereső

shuffling

ürügyként felhoz

to plead
to plead, pled

ürügyet szolgáltat vmire

to give a handle for sg
to give a handle to sg

vminek az ürügye alatt

under cover of sg