property

Főnév
Példamondatok
Our property was a small one. = A vagyonuk kicsiny volt.
She had a small property, which she bequeathed with much ostentation to a religious community. = Volt valami kis ingatlana, azt nagy hűhóval egy vallásos egyesületre hagyományozta.
Property gyakorisága, mint Főnév:A property gyakorisága, jelentéseA property gyakorisága, jelentéseA property gyakorisága, jelentéseA property gyakorisága, jelentéseA property gyakorisága, jelentése
Többes száma: properties

property jelentese magyarul

property jelentese magyarul

property jelentése kifejezésekben

• vagyonadó
• anyagi kár
• peresített birtok, peresített tulajdon
• közös tulajdon
• vagyonos ember
• erdőgazdaság
• szerzői tulajdon, szerzői tulajdonjog
• ingó vagyon, személyi tulajdon
• köztulajdon, népvagyon, társadalmi tulajdon
• másé
• birtokkereset, igényper, visszakövetelési kereset
• szabotázs
• megkívánja a másét, más vagyonát kívánja
• színpadi kellék