Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Bme angol B2 nyelvvizsga "English-speaking countries" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

25. English-speaking countries

 • communication kommunikáció
 • dialect tájnyelv
 • english-speaking angol nyelvet beszélő
 • foreign language idegen nyelv
 • grammar nyelvtan
 • international nemzetközi
 • isolation izoláció
 • job/employment munka
 • knowledge ismeret
 • language skills nyelvtudás
 • linguist nyelvész
 • monolingualism egynyelvűség
 • official language hivatalos nyelv
 • optional language választható nyelv
 • polyglottism többnyelvűség
 • population lakosság
 • society társadalom
 • speak fluent english folyékonyan beszél angolul
 • spoken language beszélt nyelv
 • statistics statisztika
 • universal language világnyelv
 • worldwide/throughout the world világszerte