zero jelentése magyarul a szótárban

Összesen 53 jelentés felelt meg a keresésnek. zero magyarulzero meaning in english
Számnév
A szó gyakorisága:A zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentése
nulla, semmi
Példamondatok
The interest rate cannot be zero. = A kamat nem lehet nulla.
Főnév
A szó gyakorisága:A zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentése
Többes száma: zeros vagy zeroes
Ige
A szó gyakorisága:A zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentéseA zero gyakorisága, jelentése
Ragozás: to zero, zeroed, zeroed
Inges alak: zeroing
E/3: zeroes
lenulláz

zero in

belő, belövi magát

zero jelentése kifejezésekben

zero day

nagyobb hadművelet napja
támadás napja

zero hour

döntő pillanat
kritikus pillanat
nagyobb hadművelet órája
támadás ideje
támadás órája

zero line

kezdő vonal
kiinduló vonal
koordinátarendszer alapvonala
koordinátarendszer nullvonala
semleges szál

zero point

kezdőpont
nullapont
nullpont

zero median

kezdő délkör

zero method

nullára redukálás módszere
nullázó módszer

zero reading

nulla-leolvasás

zero altitude

kezdő magassági pont
kiinduló magassági pont
talajszint

zero alignment

irányvonal
irányító-vonal

to zero in

belő
belövi magát

absolute zero

abszolút nullafok

setting to zero

nullára állítás
zéróra visszaállítás

ten degrees below zero

tíz fok fagypont alatt

to reset an instrument to zero

műszert nullára visszaigazít
műszert zéróra visszaigazít

zeroize

nullára, nullpontra állít

zeroaxial

koordinátatengelyek nullpontjába eső

zerodivide

osztási túlcsordu

nonzero

nem nulla

subzero

hőmérséklet-észlelet
nulla fok alatti