yard sling jelentése magyarul a szótárban

Összesen 14 jelentés felelt meg a keresésnek. yard sling magyarulyard sling meaning in english

yard a kifejezésszótárban

yard master

tolatásvezető
tolatómester

yard wastes

kerti hulladék

yard locomotive

rendező mozdony
tolatómozdony

back yard

hátsókert

coal yard

széntelep

deer yard

téli vadetető hely
vadetető hely

front yard

előkert

super yard

négyzetyard

school yard

iskolaudvar

timber yard

épületfatelep