writing jelentése magyarul a szótárban

A writing a write ige inges alakja is.
Összesen 82 jelentés felelt meg a keresésnek. writing magyarulwriting meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A writing gyakorisága, jelentéseA writing gyakorisága, jelentéseA writing gyakorisága, jelentéseA writing gyakorisága, jelentéseA writing gyakorisága, jelentése
Többes száma: writings
írás
irat

writings

művek, irodalmi művek
Példamondatok
This is her writing. = Ez az ő írása.

write jelentése magyarul a szótárban

A writing a write ige inges alakja is.
Összesen 82 jelentés felelt meg a keresésnek. write magyarulwrite meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A write gyakorisága, jelentéseA write gyakorisága, jelentéseA write gyakorisága, jelentéseA write gyakorisága, jelentéseA write gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to write, wrote, written
Inges alak: writing
E/3: writes

writing képe

writing jelentese magyarul
ír
átír, másol

write away for something

levélben megrendel

write something down

megír, lejegyez, leír

write off for something

levélben megrendel valamit
Példamondatok
This is a hard letter to write. = Nehéz ilyen levelet írni.
Should we write back? = Válaszoljunk nekik?
Now do not go too fast - and I will write it down. = Beszélj, de ne nagyon gyorsan, majd leírom.

writing jelentése kifejezésekben

writing slide

kihúzható íróasztallap

writing materials

írószerek

writing profession

írói hivatás

in writing

írásban

smoke writing

füstbetűk
füstírás

script writing

kézírás

cuneiform writing

ékírás

to put in writing

leír

his writing is bad

rossz írása van

I know that writing

ismerem azt az írást

evidence in writing

írásbeli bizonyíték

felicity in writing

könnyed stílus
könnyed írásmód
tetszetős stílus
tetszetős írásmód

to commit to writing

írásba foglal

fine piece of writing

jól megírt írásmű
szép írásmű

to put down in writing

leír

give me that in writing

add nekem azt írásban

to commit sg to writing

leír vmit
papírra vet vmit
írásba foglal vmit

I'm very bad about writing

nagyon rossz levélíró vagyok

to commit the facts to writing

írásba foglalja a tényeket
írásban lefekteti a tényeket

writings

irodalmi művek
művek

writing-table

íróasztal

skywriting

füstreklám
repülőgéppel írt füstírás

handwriting

kézírás

overwriting

felülírás

playwriting

színműírás

typewriting

gépelt szöveg
gépelés
gépírás
írógépelés

underwriting

a közönség által nem lejegyzett részvények, kötvények átvételére
irányuló kötelezettségvállalás új kibocsátásoknál
szavatosság

neat handwriting

rendes kézírás
tiszta kézírás

arrowhead-writing

ékírás

loose handwriting

laza betűkből álló kézírás

cramped handwriting

görcsös kézírás
macskakaparás
olvashatatlan kézírás
ákombákom

cursive handwriting

folyóírás

spidery handwriting

szarkalábas írás

niggling handwriting

kusza írás
macskakaparás
rendetlen írás
rossz írás

aviation underwriting

repülőforgalommal kapcsolatos biztosítás

hitherto unpublished writings of sy

vki eddig ki nem adott művei

to teach reading, writing, and arithmetic

elemi fokú ismereteket tanít
olvasást, írást és számolást tanít