word jelentése magyarul a szótárban

Összesen 110 jelentés felelt meg a keresésnek. word magyarulword meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentése
Többes száma: words

word képe

word jelentese magyarul
szó
hír, üzenet
jelszó

the Word of God

Isten szava, Isten igéje
Példamondatok
I read it every word. = Minden szavát elolvastam.
We received word. = Az üzenet eljutott hozzánk.
The word is Mars1. = A jelszó Mars1.
Ige
A szó gyakorisága:A word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentéseA word gyakorisága, jelentése
Ragozás: word, worded, worded
Inges alak: wording
E/3: words

word jelentése kifejezésekben

word index

szómutató

word of command

parancsszó

word in sy's ear

bizalmas megjegyzés vkinek
bizalmas tanács vkinek

word out of season

rosszkor adott tanács

in a word

egyszóval
szóval
vagyis

spoken word

beszéd
élőszó

compound word

összetett szó

notional word

fogalomszó

to leave word

üzen vmit
üzenetet hagy

imitative word

hangutánzó szó

to get a word in

közbeszól

to put a word in

hozzászól
részt vesz (beszélgetésben)

last word in hats

legújabb kalapdivat

to keep one's word

megtartja a szavát
állja a szavát

to pawn one's word

becsületszavát adja
szavát adja

in word or in thought

kimondva vagy ki nem mondva
szóban vagy gondolatban
szóval vagy gondolattal

to send sy word of sg

hírt ad vkinek vmiről
hírül ad vkinek vmit
megüzen vkinek vmit

the word has gone round

a parancs eljutott mindenhova

to put in a word for sy

felszólal vki mellett
felszólal vki érdekében
pártját fogja vkinek
szól egy jó szót vki érdekében

to bring word of sg to sy

hírt hoz vkinek vmiről
hírül hoz vkinek vmit

to be at a loss for a word

keresi a szót

to insert a word in a line

beszúr egy szót a sorba

have a good word for everyone

mindenkihez van egy jó szava
mindenkihez van egy nyájas szava
mindenkiről jóindulatúan beszél
mindenkiről szépen beszél
mindenkiről szépen emlékezik meg

a word to the wise is sufficient

egy szóból is ért az okos
kevés szóból is ért az okos
kevésből is sokat ért az okos

he hasn't a word to throw at a dog

még a jó szót is sajnálja az embertől
nem elegyedik szóba senkivel

in the strictest sense of the word

szó szoros értelmében

words

szerep szövege
szöveg (dalé)

worded

fogalmazott

words ran high

a vita mindinkább elfajult
a vita mindinkább elmérgesedett
a vita mindinkább hevesebbé vált
heves szóváltásra került sor
éles szavak hangzottak el

words that don't tag

egymással nem rímelő szavak

words fail me to express

nem találok rá szavakat

words terminating with r

r-ben végződő szavak

words passed between them

szóváltásra került sor közöttük
összeszólalkoztak

in words

szavakban
szavakkal
szóban
szóval

my word!

ejha!
nahát!
no de ilyet!
szavamra!

root-word

alapszó
gyökszó
tőszó

swear-word

káromkodás
szitok

at these words

ezekkel a szavakkal
ezt mondva
így szólva

mum's the word!

csitt!
egy szót se!
hallgass, mint a sír!

sparing of words

szűkszavú