weak jelentése magyarul a szótárban

Összesen 99 jelentés felelt meg a keresésnek. weak magyarulweak meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A weak gyakorisága, jelentéseA weak gyakorisága, jelentéseA weak gyakorisága, jelentéseA weak gyakorisága, jelentéseA weak gyakorisága, jelentése
Középfoka: weaker
Felsőfoka: the weakest

weak képe

weak jelentese magyarul
gyenge
híg

weak (in the mind)

ostoba
Példamondatok
I am still weak. = Még gyenge vagyok.

weak jelentése kifejezésekben

weak beat

hangsúlytalan ütem

weak form

gyenge ejtésű alak
gyenge kiejtésű alak

weak point

gyenge oldal
gyenge pont

weak spot of sy

gyenge oldala vkinek
gyengéje vkinek

weak in the head

gyagya
gyengeelméjű
ostoba

rather weak

elégséges
elégséges osztályzat

to find sy's weak spot

megtalálja vkinek a gyenge pontját

to put one's finger on a weak spot

gyenge pontra tapint
érzékeny pontra tapint

the spirit is willing but the flesh is weak

a jószándék megvan, de hiányzik az erő
a lélek kész, de a test erőtlen
a lélek tettre kész, de a test gyarló

weakly

beteges
betegesen
gyenge
gyengén

weakest

gyenge
gyönge
leggyengébb
leggyöngébb
sy's weak side: vknek a gyenge oldala
the weaker sex: a gyöngébb nem
weak character: gyenge jellem
weak in algebra: algebrában gyenge
weak memory: rossz emlékezőtehetség

weakish

gyengécske

weakener

ember
gyengülő

weakling

nyápic ember
puhány
vékonydongájú ember

weakness

gyenge oldala vkinek
gyenge oldala vminek
gyenge pontja vkinek
gyenge pontja vminek
gyengeség
gyengéje vkinek
gyengéje vminek

weak-eyed

gyenge szemű
vaksi

weakening

gyengítés
gyengülés
gyengülő

weak-kneed

gyenge jellemű
határozatlan
ijedős

weak-headed

butus
nehéz felfogású

weak-minded

gyengeelméjű
határozatlan

weakishness

gyengeség

weak-chested

gyenge tüdejű

weak-hearted

gyáva

tweak

csel
csípés
fogás
megcsavarás
trükk
zavar

tweaker

gumicsúzli

to tweak

csíp és csavar
megcsavar
megcsíp

to weaken

elgyengül
gyengít
gyengül
hígít
legyengít
legyengül

the weaker sex

a gyengébb nem
a szép nem

physical weakness

testi gyengeség

to tweak sy's ears

megcibálja vki füleit

to tweak sy's nose

megcsavarja vki orrát
megcsípi vki orrát
megleckéztet vkit

to lay hold of sy's weakness

kihasználja vkinek a gyengeségét

to practise upon sy's weakness

kihasználja vkinek a gyengeségét

to fall asleep through weakness

gyengeség következtében elalszik
gyengeségtől elalszik