waste jelentése magyarul a szótárban

Összesen 215 jelentés felelt meg a keresésnek. waste magyarulwaste meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentése
Többes száma: wastes

waste képe

waste jelentese magyarul
Példamondatok
You waste your time. = Elpocsékolod az idődet.
Ige
A szó gyakorisága:A waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentése
Ragozás: to waste, wasted, wasted
Inges alak: wasting
E/3: wastes

waste a chance

elszalaszt alkalmat
Példamondatok
Why waste more words? = Miért vesztegessek el több szót?
Melléknév
A szó gyakorisága:A waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentéseA waste gyakorisága, jelentése
Középfoka: more waste
Felsőfoka: the most waste

waste jelentése kifejezésekben

waste bag

hányózacskó

waste bin

szeméttartó

waste gas

füstgáz
kipufogógáz
nagyolvasztó-torokgáz

waste oil

fáradt olaj

waste acid

használt sav

waste heat

fáradt gőz hője
hulladék hő

waste land

kietlen terület
kopár föld
kopár terület
lakatlan terület
megműveletlen föld
megművelhetetlen föld
megművelhetetlen terület
műveletlen föld
parlagon hagyott föld
terméketlen föld
terméketlen terület
ugar

waste wood

faforgács
hulladék fa

waste cloth

alacsonyrendű pamutszövet
szövethulladék
törlőrongyanyag

waste goods

selejtáru

waste paper

papírhulladék
selejtpapír

waste steam

biztonsági szelepen kiömlő gőz
fáradt gőz

waste water

házi szennyvíz
ipari szennyvíz
kondenzvíz
szennyvíz

waste ground

kietlen terület
kopár föld
kopár terület
lakatlan terület
megműveletlen föld
megművelhetetlen föld
megművelhetetlen terület
parlagon hagyott föld
terméketlen föld
terméketlen terület
ugar

waste matter

hulladék
selejt

waste sheets

fölösleges lapok
fölösleges ívek
hibás ívek
hiányos lapok
hiányos ívek
makulatúra

waste of time

időpazarlás
időpocsékolás

waste product

selejt
selejtes gyártmány
ürülék

waste material

hulladék anyag

waste of money

kidobott pénz
pénzpazarlás

waste stockpile

meddőhányó

waste elimination

selejtkiküszöbölés
szemételtávolítás
szemétemésztés

waste not want not

ne pazarolj és nem fogsz szűkösködni
nyáron gyűjts, hogy télen fűts

acid waste

savgyanta

to lay waste

elpusztít
letarol

to waste away

elernyed
elgyengül
elhervad
elsenyved
elsorvad
emészti magát
fokozatosan gyengül
gyengül
lesoványodik
sorvad

utility waste

hasznosítható hulladékanyag

to go to waste

elfecsérlődik
elfolyik
elgazosodik
elpazarlódik
elpocsékolódik
elpárolog
elvész

to waste money

pénzt pazarol

to waste words

falra borsót hány
hiába beszél
üres szalmát csépel

to run to waste

elfecsérlődik
elfolyik
elgazosodik
elpazarlódik
elpocsékolódik
elpárolog
elvész

voluntary waste

haszonbérlő által előidézett károk

permissive waste

berendezések természetes elhasználódása
berendezések természetes kopása
felszerelések természetes elhasználódása
felszerelések természetes kopása

conspicuous waste

tüntető pazarlás

solid waste chute

szemétledobó

food waste grinder

konyhamalac

to waste one's shot

hiába pazarolja az erejét
verebekre ágyúval lő

to waste time on sg

elfecséreli az idejét vmivel
elfecsérli az idejét vmivel
elvesztegeti az idejét vmivel

to waste one's words

hiába beszél

to make a waste of sg

elpazarol vmit
hiábavalóan feláldoz vmit