vow jelentése magyarul a szótárban

Összesen 88 jelentés felelt meg a keresésnek. vow magyarulvow meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentése
Ragozás: to vow, vowed, vowed
Inges alak: vowing
E/3: vows

vow képe

vow jelentese magyarul
Példamondatok
We always vow revenge. = Mindig bosszút esküszünk.
Főnév
A szó gyakorisága:A vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentéseA vow gyakorisága, jelentése
Többes száma: vows
Példamondatok
I have not broken that vow. = Én nem is szegtem meg az eskümet.

vow jelentése kifejezésekben

vow of celibacy

nőtlenségi fogadalom

to keep a vow

esküt megtart
fogadalmat megtart

to make a vow

fogadalmat tesz

to break a vow

megszegi esküjét
megszegi fogadalmát

to vow obedience

engedelmességet fogad

to vow and declare

szentül megfogadja

to vow and protest

esküszik az egekre

to make a vow to do sg

megesküszik, hogy megtesz vmit
megfogadja, hogy megtesz vmit

to take a vow to do sg

megesküszik, hogy megtesz vmit
megfogadja, hogy megtesz vmit

to take a vow of poverty

szegénységi fogadalmat tesz

to be under a vow to do sg

fogadalma van vminek a megtételére

to vow vengeance against sy

bosszút esküszik vki ellen

vowel

magánhangzó

vower

fogadalmat tett férfi

vowely

magánhangzókban bővelkedő

vowess

apáca
fogadalmat tett nő

vowelly

magánhangzókban bővelkedő

vowelize

(héber, arab szövegben
kiteszi a magánhangzókat jelölő pontokat v. diakritikus jeleket
magánhangzósít

vowellike

mássalhangzó, miként az l, n, r
magánhangzó jellegű

vowel harmony

hangrendi illeszkedés

avowal

bevallás
elismerés

avowed

bevallott
elismert
közismert
köztudomású
nyilvánított
nyíltan magát vminek valló
vminek bizonyuló

avowry

amely a kereseti cselekmény elismerése mellett annak
perbeli kifogás
jogszerűségére hivatkozi

reavow

újból elismer, bevall

advowee

kegyúr

avowant

alperes (aki elismeri vmely vagyontárgy elvételét de a
tárgyat terhelő zálogjogára hivatkozik

to avow

beismer
bevall
elismer

advowson

egyházi javadalomra való ajánlás joga
kegyuraság

avowable

beismerhető
bevallható
elismerhető

avowedly

beismerten

unavowed

be nem vallott

disavowal

el nem ismerés
megtagadás

semivowel

félvokális
félmagánhangzó

avowedness

nyílt elismerése, bevallása, hirdetés vmnek

back vowel

hátul képzett magánhangzó
veláris magánhangzó

to disavow

megtagad
nem ismer el
tagad

unavowable

elmondhatatlan
nem bevallható

slack vowel

széles ejtésű magánhangzó

to take vows

szerzetesi fogadalmat tesz
szerzetesnek megy

monastic vows

szerzetesi fogadalmak
szerzetesi fogadalom