void jelentése magyarul a szótárban

Összesen 59 jelentés felelt meg a keresésnek. void magyarulvoid meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
üres, mentes
Példamondatok
We were no longer in a void. = Nem voltunk immár üres térben.
Főnév
A szó gyakorisága:A void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentése
Többes száma: voids
világűr
űr, üresség
Ige
A szó gyakorisága:A void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentéseA void gyakorisága, jelentése
Ragozás: to voide, voided, voided
Inges alak: voiding
E/3: voids

void jelentése kifejezésekben

bed void fraction

szabad térfogati hányad

voids

likacsok
üregek

voided

kiürített

voider

kosár
asztalleszedő személy

voiding

egyh egyházi javadalomból való kizárás
egyházi hivatalé
hatálytalanítás
megsemmisítés
érvénytelenítés

voidable

kiüríthető
megtámadható

voidance

egyházi javadalomból való kizárás
egyházi hivatalé
hatálytalanítás
megsemmisítés
érvénytelenítés

voidness

semmisség
érvénytelenség
üresség

ovoid

tojás alakú
tojásalak
tojásdad

devoid

mentes
üres

ovoids

tojásbrikett

ovoidal

tojás alakú
tojásdad

to avoid

elkerül
kitér vmi elől

avoidable

elkerülhető

avoidance

elkerülés

avoidless

elkerülhetetlen
kikerülhetetlen

avoidment

szerződés felbontása, megsemmisítése, érvénytelenítése v.
a baj elkerülése végett
avoidance of an agreement
elkerülés
for the avoidance of ill
hatályon kívül helyezés
hatályon kívül helyezés
megsemmisítés
semmissé nyilvánítás

unavoidable

elkerülhetetlen

unavoidably

elkerülhetetlenül

unavoidability

elkerülhetetlenség

devoid of all pretence

igénytelen