vile jelentése magyarul a szótárban

Összesen 51 jelentés felelt meg a keresésnek. vile magyarulvile meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A vile gyakorisága, jelentéseA vile gyakorisága, jelentéseA vile gyakorisága, jelentéseA vile gyakorisága, jelentéseA vile gyakorisága, jelentése
Középfoka: viler vagy more vile
Felsőfoka: the vilest vagy most vile
Példamondatok
Their blood is different, vile. = A vérük más, hitvány.

vile jelentése kifejezésekben

in durance vile

sötétzárkában

vilely

aljasul
hitvány módra

vileness

aljasság
hitványság

servile

alázatos
szervilis
szolgai

weeviled

zsizsikes

privilege

előjog
kiváltság
privilégium

to revile

becsmérel
gyaláz
szitkozódik
ócsárol

privileged

kiváltságos

revilement

szidalom
szitkozódás
szitok
sértés

servileness

aljasság
rabszolgaság
szolgai hűség (utánzásban)
szolgalelkűség
szolgasors
szolgaság

disprivilege

megfoszt vkt előjogoktól

unprivileged

előjog, kiváltság nélküli
előjoggal, kiváltsággal nem rendelkező

underprivileged

elnyomott
hátrányos helyzetben lévő
kisemmizett

breach of privilege

előjogok megsértése
kiváltságok megsértése

room with cooking privileges

szoba konyhahasználattal