vat jelentése magyarul a szótárban

Összesen 152 jelentés felelt meg a keresésnek. vat magyarulvat meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A vat gyakorisága, jelentéseA vat gyakorisága, jelentéseA vat gyakorisága, jelentéseA vat gyakorisága, jelentéseA vat gyakorisága, jelentése
Többes száma: vats

vat képe

vat jelentese magyarul

value-added tax, VAT

általános forgalmi adó (áfa)
Példamondatok
And then let me heal in a vat of blood. = Majd mindig hagyjatok felgyógyulni egy tartály vérben.

vat jelentése kifejezésekben

settling vat

derítőtartály
ülepítőkád

vatic

látnoki
prófétai

vat-dyed

kádfestékkel festett

vaticinatress

jósnő

cravat

kravátli
nyakkendő
nyakravaló
selyem nyaksál

savate

lábbokszolás

enervate

elerőtlenedett
enervált

lavatory

aranymosó hely
hullamosó kád
illemhely
klozett
kézmosó
kézöblítés
mosdó
mosdócsésze
mosdófülke
mosdóhelyiség
mosoda
mosási
mosó-
vécé
vízöblítéses árnyékszék
wc
árnyékszék

cravatted

nyakkendős
nyakkendőt hordó
nyakkendőt viselő
selyemsálat hordó
selyemsálat viselő

curvature

görbület
kanyar

elevating

felemelő

salvation

megmentés
megmentő
üdvösség
üdvözítés
üdvözülés

solvation

szolváció

cultivator

földművelő
kapálógép
kultivátor
talajmegmunkáló gép

derivation

deriválás
differenciálás
elágazás
eredet
függvény leszármaztatása
következtetés
leszármaztatás
levezetés
leágazás
oldalgás
származtatás
származás

motivation

indok
indokolás
indíték
megokolás
motiváció
okadatolás

salivation

nyáladzás
nyálfolyás
nyálképződés

starvation

éhezés
éhínség

to elevate

előléptet
felemel
felmagasztal

aggravation

bosszantás
elfajulás
elkeseredés
elkeserítés
elmérgesedés
elmérgesítés
felbosszantás
idegesítés
ingerlés
kiközösítéssel fenyegető feddés
szigorítás
súlyosbodás
súlyosbítás
súlyosbító körülmény

captivating

elbájoló
megnyerő

conservator

fenntartó
megőrző
múzeumi őr

excavations

földmunkálatok

conservatism

konzervativizmus
óvatosság

lavatory pan

vécécsésze

preservation

megőrzés

to aggravate

bosszant
elmérgesít
eltúloz
idegesít
kétségbe ejt
megnehezít
növel
súlyosabbá tesz
súlyosbít
túloz

to privateer

kalózkodik

aggravatingly

bosszantóan
elkeserítően
idegesítően
súlyosbítóan

private dance

zártkörű táncmulatság

private parts

külső nemi szervek
nemi szervek

private wrong

egyedi jogsérelem
egyedi jogsértés

to vaticinate

jósol
jövendőt mond
jövendöl

private person

magánszemély

side elevation

oldalhomlokzat
oldalnézet

in private life

magánéletben

privately owned

magántulajdonban levő

cultivated plant

kultúrnövény

deep cultivation

mélyművelés (mezőgazdaság)

observation post

katonai megfigyelőállás
megfigyelőállás