twist a kifejezésszótárban

twist cop

láncfonalcséve

twist test

torziós próba

twist drill

csigafúró

twist serve

csavart adogatás

twist of hair

hajfonat

twist service

csavart adogatás

twist and thrust

oldalvágás

twist of tobacco

dohánytekercs

have a twist

farkasétvágya van
megéhezett
nagyon éhes

mental twist

szellemi perverzió