trust jelentése magyarul a szótárban

Hangosszótár kimondatás - topszótár.huÖsszesen 142 jelentés felelt meg a keresésnek. trust magyarultrust meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Tetszik a szótár? Lájkold az oldalt:
csillag
kifejezésszótár, további találatok

trust territory

gyámsági terület

on trust

hitelbe adott
letétbe helyezett
megőrzésre átadott
megőrzésre átvett

to trust

bizalommal viseltetik
hisz
hitelt ad
letétbe helyez
meg van győződve
megbíz
megőrzésre átad
rábíz

port trust

kikötőhatóság

brain trust

agytröszt
szakértőcsoport

brains trust

agytröszt
szakértőcsoport

to trust in sy

bízik vkiben
megbízik vkiben

to trust to sg

bízik vmiben
reménykedik vmiben

breach of trust

bizalommal való visszaélés
hitszegés
hivatalos hatalommal való visszaélés

charitable trust

kegyes alapítvány

position of trust

bizalmi állás

don't trust to luck

ne bízzál a szerencsében

to take sg on trust

vakon elhisz vmit

don't trust to luck!

ne bízzál a szerencsében!

to supply sg on trust

hitelben szállít vmit

to trust sy implicitly

fenntartás nélkül bízik vkiben

to put one's trust in sy

bizalmát veti vkibe

to hold sg in trust for sy

gondoz vki részére vmit
kezel vki részére vmit

put not your trust in princes

ne bízzál a hercegekben
ne helyezd bizalmadat a nagyurakba

holder on trust of sy's securities

vki értékpapírjainak letéteményese

trusty

becsületes
megbízható

trusted

bizalmas
megbízható

trustee

célvagyon kezelője
felügyelő
gondnok
igazgatósági tag
kurátor
letéteményes
megbízott
megbízott személy
meghatalmazott
vagyonkezelő

truster

hitelt adó, nyújtó személy
vkben megbízó, bizakodó, reménykedő személy

trustful

bizalomteljes

trust-deed

bizalmi meghatalmazás

trustiness

megbízhatóság

trustingly

bizalommal
bízva
reménykedve

trustworthy

becsületes
bizalomra méltó
biztos
elhihető
hiteles
hitelt érdemlő
megbízható
szavahihető
tisztességes

trust-estate

alapítványi vagyon

trustfulness

bizalom

trustworthily

becsületesen
hűen
megbízhatóan
tisztességesen

trustworthiness

becsületesség
hitelesség
hűség
megbízhatóság
szavahihetőség
tisztesség

trustworthy witness

hiteles tanú
kétségtelenül hiteles tanú
megcáfolhatatlan tanú

trustee in bankruptcy

csődtömeggondnok

trustworthy guarantee

biztos garancia

trusteeship in bankruptcy

csődtömeggondnokság

distrust

bizalmatlanság
gyanakvás

to entrust

megbíz
rábíz

mistrustful

bizalmatlan
gyanakvó