trover jelentése kifejezésekben

extrovert

extrovertált ember
kifelé forduló ember

introvert

befelé fordult
befelé forduló

retrovert

régebbi hitére visszatért ember
visszafelé, hátrafelé hajlít

controvert

elvitat
kétségbevon
megvitat

controversy

probléma
vita

introverted

befelé forduló
betűrődő
elmélkedő
introvertált
magába mélyedő

retroverted

hátradőlt

extroversion

extroverzió
kifelé fordulás
kifordítás

extroversive

extrovertált
figyelmét kifelé a világ dolgaira irányító

introversion

bélelzáródás egy fajtája
introverzió
lelki befelé fordulás
magábaszállás
önvizsgálat

introversive

befelé forduló
introvertált

introvertish

befelé forduló
introvertált

retroversion

hátradőlés
visszafordítás az eredeti nyelvre

controversial

vitakedvelő
vitatott
vitás

controvertist

nagy debatter
ügyes vitatkozó

controvertible

kétségbevonható
vitatható

uncontroverted

nem vitatott
nem vitás
vitán felül álló

controversalist

vitázó

controversially

kákán csomót kereső
vitatkozó módon

uncontroversial

kétségbevonhatatlan
vita tárgyát nem képező
vitathatatlan

controversialist

vitatkozó

incontrovertible

elvitathatatlan
kétségbevonhatatlan
megcáfolhatatlan
megdönthetetlen
tagadhatatlan
vitathatatlan

uncontrovertible

kétségbevonhatatlan
tagadhatatlan
vitathatatlan

beyond controversy

vitán felül