tot jelentése magyarul a szótárban

Összesen 97 jelentés felelt meg a keresésnek. tot magyarultot meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A tot gyakorisága, jelentéseA tot gyakorisága, jelentéseA tot gyakorisága, jelentéseA tot gyakorisága, jelentéseA tot gyakorisága, jelentése
Többes száma: tots
Példamondatok
Other boys were appearing now, tiny tots some of them, brown, with the distended bellies of small savages. = Újabb gyerekek tűntek most fel, köztük néhány barnára sült tipegő apróság, kidudorodó hassal, mint a bennszülött törzsek gyerekei.

tot jelentése kifejezésekben

tiny tot

apróság
csöppség

to tot up

összead
összeget kitesz

whisky tot

kupica
stampedli

tote

antialkoholista
az egész
totalizatőr

total

abszolút
egész
teljes
totális
végösszeg
összeg
összes

totem

totem

totty

slavu tyúk

totter

támolygás

totally

egészen
teljesen

totality

egész mennyiség
egész összeg
minden együtt
teljes egész
összesség

tote bag

sportszatyor
sporttáska

total war

totális háború

totem pole

totemoszlop

total value

összérték

totalizator

totalizatőr

totteringly

támolyogva
tántorogva

total amount

végösszeg

total effect

összhatás

totalitarian

diktatórikus
parancsuralmi
totalitárius

total capital

össztőke

total eclipse

teljes napfogyatkozás

total depravity

eredendő bűnös állapot
vele született bűnös állapot

total direct cost

összes közvetlen költség

total immersion programme

intenzív nyelvi kurzus

total bank loans and overdrafts

folyószámla hitelek és banki hitelek összesen

litotes

kicsinyítő formájú állítás
litotész
túlzó kicsinyítés

to tote

cipel
hord
visz

factotum

mindenes
tótumfaktum

to total

rapityára tör
összead
összegez

asymptote

aszimptota

ectotherm

hidegvérű állat
hüllő

phototube

fiz fényk fotocella
fényelem

prototype

prototípus

sub-total

részösszeg

to totter

inog
támolyog
tántorog

asymptotic

aszimptotikus

autotheist

önimádó

rototiller

rotációs kapa

ectothermal

hidegvérű

grand total

teljes összeg
végösszeg