tooth glass jelentése magyarul a szótárban

Összesen 17 jelentés felelt meg a keresésnek. tooth glass magyarultooth glass meaning in english

tooth a kifejezésszótárban

tooth and nail

elkeseredetten
foggal-körömmel
kézzel-lábbal
teljes erővel
tíz körömmel

false tooth

műfog

loose tooth

meglazult fog
mozgó fog

canine tooth

szemfog

gullet tooth

farkasfog

wisdom tooth

bölcsességfog

to fill a tooth

betöm egy fogat

to pull a tooth

fogat kihúz

have a tooth out

fogat húzat
kihúzatja egy fogát

old in the tooth

túl van az ifjúkoron