together jelentése magyarul a szótárban

Összesen 126 jelentés felelt meg a keresésnek. together magyarultogether meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A together gyakorisága, jelentéseA together gyakorisága, jelentéseA together gyakorisága, jelentéseA together gyakorisága, jelentéseA together gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

together képe

together jelentese magyarul
együtt
közösen
Példamondatok
We dined together. = Együtt ebédeltünk.
We will do it together. = Közösen fogjuk megcsinálni.
The boys laughed together. = A fiúk egyszerre nevettek.
The two sometimes go together. = Ez a kettő néha párosul egymással.

together jelentése kifejezésekben

all together

ők mind
ők mindannyian
ők mindnyájan
ők valamennyien

to act together

együttesen jár el

to fit together

beleillik
hozzáillik
illeszkedik
odaillik
összeillik

to pin together

összetűz

to rub together

összedörzsöl

fitting together

szerkesztés

getting together

kibékülés
kiegyezés
összehívás
összejövés
összeszedés
összeülés

to clog together

felgyülemlik
tömörül
összecsomósodik
összeáll

to club together

egyesül
összeáll

to come together

összegyűlik

to glue together

összeragaszt

to keep together

együtt marad
együtt tart

to live together

együtt él

to mess together

együtt étkezik

to mush together

összegyúr

to pull together

együttműködik
összehúz

to rake together

összegereblyéz

to stay together

együtt marad
összetart

to flock together

összegyűlik
összesereglik

to knock together

egymáshoz üt
hevenyész
összecsap
összetákol
összeverődik
összeüt
összeütődik

to piece together

kiegészít
összeilleszt
összerak
összetold
összetoldoz
összeállít

to shake together

összeráz
összerázódik
összeszokik

to stick together

együtt marad
összeragad
összeragaszt
összesül
összetart

for hours together

órák hosszat

to belong together

együvé tartozik

to gather together

összegyűjt
összegyűlik

to huddle together

zsúfol
zsúfolódik
összebújik
összehúzódik
összeprésel
összepréselődik
összezsúfol
összezsúfolódik

to rub sg together

összedörzsöl vmit

to scrape together

összekapar
összekuporgat

for months together

hónapokon keresztül

they agree together

kijönnek egymással

to collect together

összegyűjt
összegyűlik

to keep sg together

összetart vmit

to scratch together

összekapar
összekuporgat

lands lying together

egymás mellett fekvő földek

to assemble together

összegyűlik

to fit parts together

összeilleszti a részeket
összeszereli a részeket

to pull oneself together

összeszedi magát

to set up house together

összeköltöznek

to huddle things together

egymásra dobál
felületesen csinál
átabotában csinál
összecsap
összedobál
összehalmoz
összehord
összehány
összezagyvál
összezsúfol