wrong jelentése magyarul a szótárban

Összesen 130 jelentés felelt meg a keresésnek. wrong magyarulwrong meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentése
Középfoka: more wrong vagy wronger
Felsőfoka: most wrong vagy wrongest

to wrong képe

to wrong jelentese magyarul
hibás, téves
Példamondatok
Whatever I choose is wrong. = Akármit választok, mindig rossz.
They approach being wrong. = A megközelítésük téves.
Főnév
A szó gyakorisága:A wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentése
Többes száma: wrongs
Példamondatok
Where have I done wrong? = Hol követtem el hibát?
Határozószó
A szó gyakorisága:A wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentéseA wrong gyakorisága, jelentése
Középfoka: more wrong
Felsőfoka: most wrong
Példamondatok
Something had gone wrong with the universe last night. = Múlt éjjel valami igenis hibásan működött a világegyetemben.

to wrong jelentése kifejezésekben

wrong'un

gonosz ember
haszontalan fickó
semmirekellő

wrong font

hamis betű
nyomdahiba

to do wrong

rosszat tesz

public wrong

közsérelem
közérdekbe ütköző jogsértő cselekmény
törvénytelenség

to get wrong

elhibáz
félreért

wrong number

téves kapcsolás
téves szám

wrong-headed

csökönyösen ragaszkodó
elhibázott
fonák gondolkodású
önfejű

wrong side out

fonákjára
kifordított
visszájára

to answer wrong

helytelenül válaszol
hibásan válaszol
pontatlanul válaszol
tévesen válaszol

to get it wrong

félreért
számolásnál elhibáz vmit

he did her wrong

elcsábította
megrontotta

to right a wrong

jóra fordítja a rosszat
jóváteszi a rosszat
visszásságot megszüntet

to tell sy wrong

becsap
rossz útbaigazítást ad
rászed
tévesen irányít

wrong-headedness

önfejűség

to do wrong to sy

igazságtalanul bánik vkivel
méltatlanul bánik vkivel

rightly or wrongly

joggal vagy jogtalanul
jogosan vagy jogtalanul

to go the wrong way

cigányútra megy

to make wrong right

jóra fordítja a rosszat
jóváteszi a rosszat
visszásságot megszüntet

wrong use of a word

szó helytelen használata
szó hibás használata
szó rossz használata
szó téves használata

to put sy in the wrong

elmarasztal vkit vmiben
hibán kap vkit
hibán ér vkit
hibásnak tüntet fel vkit vmiben

to take the wrong road

eltéved
eltéveszti az utat

what's wrong with him?

mi a baja?
mi történt vele?

rights and wrongs of sy

jó és rossz oldala vkinek

to rub sy the wrong way

kihoz a sodrából vkit

to be on the wrong scent

rossz nyomon jár
rossz nyomon van

to be on the wrong track

rossz irányban halad
rossz irányban kereskedik
rossz nyomon jár
rossz nyomon van

to dial the wrong number

rosszul tárcsáz
téves számot tárcsáz

to go down the wrong way

cigányútra megy
cigányútra téved

to swallow the wrong way

rosszul nyel

to begin at the wrong end

rosszul fog neki vminek
rosszul kezd vmit
rosszul lát hozzá vmihez

to come at the wrong time

alkalmatlan időpontban jön
rosszkor jön

to start at the wrong end

rosszul fog neki vminek
rosszul kezd vmit
rosszul lát hozzá vmihez

that was very wrong of you

az nagy hiba volt részedről
az nagyon helytelen volt részedről

to stroke sy the wrong way

bosszant vkit
idegesít vkit
izgat vkit

to laugh in the wrong place

rosszkor nevet

to take sy in the wrong way

félreért vkit
rosszul ért vkit

the boot is on the wrong leg

a felelősség a másik felet terheli
a felelősség a másik oldalt terheli
a szerepek felcserélődtek
az igazság éppen az ellenkező oldalon van
éppen ellenkezőleg
éppen fordítva

you do him wrong if you say so

igazságtalan vagy vele, ha ezt mondod

this book is in the wrong place

ez a könyv nincs a helyén

to stroke the cat the wrong way

felborzolja a macska szőrét