warp jelentése magyarul a szótárban

Összesen 82 jelentés felelt meg a keresésnek. warp magyarulwarp meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentése
Többes száma: warps
Példamondatok
Gravity warp would have prevented their getting closer in hyperspace.A gravitációs tér-idő-görbület megakadályozta volna, hogy közelebb menjenek a hipertérben.
Ige
A szó gyakorisága:A warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentéseA warp gyakorisága, jelentése
Ragozás: to warp, warped, warped
Inges alak: warping
E/3: warps
Példamondatok
About her, space itself shrank, expanded, warped. = A tér összezsugorodott körülötte, majd kitágult és meggörbült.

to warp jelentése kifejezésekben

to warp out

vontatókötélről lekapcsol

to warp off a ship

hajót vontatókötélről lekapcsol

to warp out of port

kivontatják a kikötőből

warped

betegesen egyoldalú
betegesen elfogult
meghibbant
megvetemedett

warper

felvetőmunkásnő

warple

sodor
tekeredik

warpage

meggörbülés
megvetemedés
vetemedés

warpath

hadi ösvény

warping

elgörbülés (öntvényé)
eltévelyedés (lelki, erkölcsi, ítélőképességé, erkölcsé)
meggörbülés (fáé, lemezé)
megvetemedés

unwarped

elfogulatlan

warp end

láncfonal

warp eye

nyüstszem

warpaint

harcra kifestés
kiöltözöttség
teljes dísz
teljes felszerelés

warplane

harci repülőgép

mouldwarp

Talpa
vakondok

warp ball

lánctekercs

warp beam

lánchenger

warp frame

felvetőgép

warp drawer

befűzőmunkás

warp roller

előhenger
felvetőhenger

warp sateen

láncatlasz

on the warpath

dühösen
harcra készen
harcra készülve

warp protector

láncfonalőr

warp of the mind

ferde felfogás
ferde megítélés

low-warp tapestry

süllyesztett láncú kárpitszövés

high-warp tapestry

függőleges láncú kárpitszövés
merőleges láncú kárpitszövés

to be on the warpath

harcba száll

to go on the warpath

harcba száll

to put on the warpaint

felkészül